Förskola i Vilankulo

Församlingen

Vilankulo är en kuststad i provinsen Inhambane. Där finns en nystartad församling som leds av Alberto och Felizarda Mucanze.  Det övergripande målet är evangelisation, att människor kommer till tro, blir döpta och lärljungatränade. Men de vill även se till hela människans situation och möta behoven i samhället.  De har ännu ingen kyrkolokal men samlas på en tomt som de köpt bakom flygplatsen. De har reda byggt en dopgrav utomhus och planerar att bygga en kyrka under hösten 2012. Vid den första dopförrättningen döptes 26 personer.

Barnen

De har redan ett barnarbete med ca 150 barn, som når ut till många familjer i området. Alberto och Felizarda väntade inte på att lokalerna skulle bli färdiga utan började arbetet under ett träd med mycket små resurser. I gruppen finns barn med många stora behov. Bl.a. barn till föräldrar som lever med HIV/AIDS (Enligt UNICEF några av de svårast utsatta barnen i Moçambique). De flesta i området är arbetslösa och alkoholism och fattigdom är ett stort problem. Traditionella religioner, som animism och dyrkan av förfäder, dominera området.

Förskolan

I området bor ca 4000 barn och enligt Alberto och Felizarda är det största behovet att bygga en ny skola. Den närmsta skolan ligger idag 7 kilometer bort, så det är  mycket långt för barnen att gå, speciellt för de minsta. Därför börjar de med en förskola, men har även planer på att starta grundskola och undervisning i olika yrken. Arbetet med att bygga den första skolbyggnaden har redan börjat, och de räknar med att ta emot de första eleverna i början på 2013. Målet är att bygga flera klassrum med kök och toaletter.  i dag sitter barnen på golvet, men målet är att alla barn skall få sin egen bänk och stol och standarden på undervisningen skall vara hög.

Det behövs insatser på olika nivåer, allt ifrån att bygga klart lokaler, inreda salarna,  och köpa in och förbereda pedagogiskt material. En viktig uppgift är att träna och utbilda lärare och personal.

Genom att vi stödjer och arbetar tillsammans med Alberto och Felizarda för att starta förskolan och med utbildning och träning av lärare och personal, stödjer EFK en ny församling att nå ut med evangeliet och hjälper barn med möjligheten att börja skolan.