Kyrkan i Moçambique

Igreja União Baptista Moçambique (IUBM) är EFKs största partner i landet. Samfundet har cirka 320 000 medlemmar utöver hela landet.  Vårt uppdrag handlar om att stärka en svag administration och träna ledarskapet inom kyrkan, men också om att utveckla nya unga ledare. Ledarbristen är mycket allvarlig. Många pastorer och ledare ute i landet har ingen som helst träning eller teologisk utbildning. I Maputo finns en bibelskola där vi undervisar och målet är att starta nya träningscentra ute i landet.

Ett av de största behoven i Moçambique, både sekulärt och inom kyrkorna, är utbildning och träning av nya ledare.  Därför är vi med i utbildning av unga ledare, stödjer ledarskapet i  nya och etablerade kyrkor, och är en resurs till samfundsledning. Vi arbetar även med lokala församlingar utanför IUBM.