Barn i Moçambique

I Moçambique är 50% av befolkningen under 16 år. Det finns ca. 2 miljoner föräldralösa barn. Många barn bor hemma hos andra släktingar eller i så kallade barnstyrda hem (hem som bara består av barn och där de äldre tar hand om de yngre). Det är mycket vanligt att mor- och farföräldrar tar hand om barnen när deras föräldrar har dött. Det betyder att mycket gamla personer kan ha ansvar över flera småbarn, även bebisar. Det är vanligt med familjer som har åtta till tio barn.

Mocambikanska barn är ofta dåligt förberedda för att börja grundskolan. Undernäring och brist på kognitiv och social träning är ett hinder i utvecklingen. Språket är en särskild utmaning. Undervisningen i skolorna är på portugisiska, men i Moçambique finns många lokala språk och bara 6,5 % av barnen talar portugisiska i hemmet. Resultatet är att många har svårt i skolan och hoppar av efter några år. De som klarar sig sämst är flickorna som är de mest utsatta. För varje högre årsklass slutar fler och fler flickor och löper risk att utsättas för stora svårigheter, bl.a. i samband med tidiga graviditeter. Många unga flickor gifter sig med äldre män för att trygga sin försörjning. Det finns undersökningar som visar att flickor med bra utbildning väntar med barnafödandet till mer mogen ålder, att de får friskare barn som i sin tur får bättre skolgång.

Enligt Rädda Barnen i Moçambique är den viktigaste utmaningen att stödja barn i förskoleåldern (Early Childhood Development). De lokala kyrkorna kan spela en mycket viktig roll i att förbereda barnen inför en bra skolstart. Ett arbete som vi på olik sätt stödjer.